Tag Archives: do xe sh gia tot

Xe SH Việt lên thành Ý, tại sao không ?

Các trang thông tin đã thực hiện một cuộc khảo sát ở các cửa hàng xe máy được Honda ủy nhiệm (Head) và đạt được kết quả là trong ngày 4/3/2019, giá cả xe của hãng này vẫn không thay đổi tại Hà Nội và không hề có dấu hiệu lên giá. Tuy nhiên, tại TP.Hồ Chí Minh thì giá cả của hãng đã có sự tăng giá trong cả mảng tay ga và xe số. Giá xe thời điểm này của chiếc SH …

Read More »